Najnowsze numery
o nas

Nasza misja

Naszą misją jest dostarczanie dzieciom i młodzież najwyższej jakości czasopism wzmacniających ich rozwój ogólny, inspirujących do działania, odkrywania siebie i kreatywnego spędzania czasu wolnego.
Wspieramy rodziców i nauczycieli w procesie wychowania, a także edukowania dzieci i młodzieży. Śledzimy najnowsze trendy w edukacji oraz w każdej strefie dotyczącej młodych.

Nasza firma od 29 lat wydaje czasopisma dla dzieci i młodzieży. Jesteśmy grupą entuzjastów dobrej edukacji. Z naszych magazynów i książek skorzystało już ponad 1 000 000 uczniów, którzy z sukcesem zdali potem swoje egzaminy (ósmoklasisty, maturalne i inne).
Wydajemy czasopisma dla dzieci i młodzieży („Kumpel”, „Victor Junior”, „Victor”, „Cogito”), dodatki specjalne czy kompendia przedegzaminacyjne, a także książki. W naszym portfolio znajduje się również dwumiesięcznik „Gospodyni”.

nasz zespół

Alina Kuźmina

Prezes Zarządu

alina.kuzmina@cogito.com.pl
tel. 22 610 11 71

Mariola Romanek​

Dział Księgowości

księgowość@cogito.com.pl
tel. 48 502 497 914

Remigiusz Cichocki

Studio DTP

remik@cogito.com.pl

Agnieszka Wyganowska

Redakcja miesięcznika „Victor” oraz „Kumpel”

redakcja@victor.com.pl redakcja@kumpel.com.pl

Ola Siewko

Redakcja miesięcznika "Cogito"

cogito@cogito.com.pl

Ewa Mackiewicz

Redakcja miesięcznika "Victor Junior"

redakcja@victor-junior.pl

Jolanta Partyka

Prenumerata

prenumerata@cogito.com.pl
tel. 22 610 11 71

Agata Śmiałkowska

Sklep www.edukram.pl

bokcogito@cogito.com.pl
tel. 500 826 160
prenumerata@cogito.com.pl
tel. 22 610 11 7
Reklama

Biuro Reklamy Grupy Cogito zaprasza do współpracy reklamowej z magazynami Cogito, Victor, Victor Junior, Kumpel, Gospodyni oraz na serwisach www.
W swojej ofercie posiadamy reklamy modułowe, reklamy niestandardowe, inserty, naklejki, druk książeczek, przygotowywanie materiałów w postaci advertoriali, sesji zdjęciowych, wywiady itp.
Dzięki reklamie w jedynych pismach edukacyjno-rozrywkowych na rynku i serwisach www ofe­ru­jemy do­tar­cie do bar­dzo atrak­cyj­nej gru­py do­ce­lo­wej – 6-19-latków, cie­ka­wych świa­ta i tren­dów, odważnych i podejmujących wyzwania, otwar­tych na no­wo­ści rynkowe, poszerzających swoją edukację.
Trafiamy do dzieci i młodzieży, które mają coraz większą siłę nabywczą. Jak wylicza firma IQS, 5 mln małych Polaków w wieku 3-16 lat dysponuje rocznie budżetem ponad 5 mld zł. Dzieci, w tym nasi Czytelnicy, mają dziś coraz większy wpływ na zakupy dorosłych.
Zapraszamy do współpracy.

Kontakt

Magdalena Głogowska
email: magda@cogito.com.pl
tel +48 510 273 659