Biuro Reklamy Grupy Cogito zaprasza do współpracy reklamowej z magazynami Cogito, Victor, Victor Junior, Kumpel oraz na serwisach www.

W swojej ofercie posiadamy reklamy modułowe, reklamy niestandardowe, inserty, naklejki, druk książeczek, przygotowywanie materiałów w postaci advertoriali, sesji zdjęciowych, wywiady itp.

Dzięki reklamie w jedynych pismach edukacyjno-rozrywkowych na rynku i serwisach www ofe­ru­jemy do­tar­cie do bar­dzo atrak­cyj­nej gru­py do­ce­lo­wej – 6-19-latków, cie­ka­wych świa­ta i tren­dów, odważnych i podejmujących wyzwania, otwar­tych na no­wo­ści rynkowe, poszerzających swoją edukację.

Trafiamy do dzieci i młodzieży, które mają coraz większą siłę nabywczą. Jak wylicza firma IQS, 5 mln małych Polaków w wieku 3-16 lat dysponuje rocznie budżetem ponad 5 mld zł. Dzieci, w tym nasi Czytelnicy, mają dziś coraz większy wpływ na zakupy dorosłych.

Zapraszamy do współpracy.

 

image006

 

Kontakt:

Magdalena Głogowska

e-mail: magda@cogito.com.pl

tel. +48 510 273 659